top of page

K43LightLab – ett lokalt samarbete

Nu inleds ett spännande samarbetsprojekt – K43LightLab - mellan Stenvalvet och Mälardalens Högskola. Studenter från Mälardalens Högskola kommer under ledning från Esko Mäkelä att i projektform under fem veckor ta fram en spännande, vacker och funktionell ljuslösning anpassad till den exteriöra pelargången, huvudentrén samt lobbyn. Eleverna arbetar själva med funktion, form och ändamål i uppdragen och kommer att få professionell stöttning av ljusexperterna Kai Piippo och Julia Ekman från ÅF Lighting.

Projektarbetena ska resultera i lösningar för att försköna stadsbilden och lyfta fram själva byggnaden genom att låta den ta mer visuell plats. Samtidigt skall ljusinstallationerna leda till en ökad känsla av trygghet i gaturummet, något som vi på Stenvalvet är angelägna om att bidra till för alla som passerar i och förbi våra fastigheter. När ljusinstallationerna är färdigställda kommer eleverna att demonstrera sina arbeten för en jury som bedömer projekten och en vinnare kommer därefter att utses. Stenvalvets ambition är att det vinnande bidraget ska kunna finnas kvar under en längre period eller i bästa fall installeras permanent. Projektarbetet ingår i en femveckorskurs som heter ”Ljus och Ljud” som ingår i studenternas utbildning i programmet Rumslig Gestaltning vilket är en Kandidatexamen.

Stenvalvet tillhandahåller lokaler för installationerna, bekostar professionell stöttning till projektgrupperna samt ger studenterna möjlighet att under en period få visa upp sina projekt i en utställning i huvudentrén till K43.

Juryn består av Kai Piippo från ÅF Lighting, Adam Almquist, Realist Fastighetsutveckling, Karin Stolt, Landskapsarkitekt Eskilstuna Kommun (tidigare projektledare för ljusfestivalen Nattljus i Eskilstuna), Anna-Lena Backman-Erickson, Affärsliv samt Mattias Tegefjord, Stenvalvet.

Följ projektet på:

Arkiv
Tidigare nyheter
Sök kategori
bottom of page