K43, Eskilstunas modernaste kontorskvarter

Moderniseringen av kvarteret Vägbrytaren 1 med adress Kungsgatan 43, därav namnet K43 pågår för fullt. Fastigheten kommer att omvandlas till en social mötesplats för spontana möten, luncher eller bara för att umgås en stund. 

K43 ligger i det centrala expansiva området Kunskapsstråket med gångavstånd till shopping, restauranger och Resecentrum, i närheten växer bland annat den nya högskolan och Munktellstaden fram. 

Kungsgatan är en pusselbit för ett trevligare, tryggare och mer inbjudande gatustråk och upprustningen av den kommer att sträcka sig ända fram till Tullgatan.

Vi skapar Eskilstunas modernaste kontorskvarter.

K43 – en modernisering och kundanpassning av dryga 23 000 kvm

Vi utvecklar, anpassar och moderniserar såväl kontorslokaler som restaurang och service –

totalt drygt 23 000 kvm.

Sökämnen för nyheter.

Nyheter och meddelanden

Skyltning K43

I samband med att ombyggnaden fortskrider i huset ska vi ju också "döpa" om fastigheten, från Fortet som huset kallas här i Eskilstuna, till K43 och som ett led i det har vi börjat sätta skyltar på fasaden. Skyltar i hörnen Kungsgatan-Bruksgatan samt Kungsgatan-Tullgatan är nu på plats. StartFragment EndFragment

Entré Bruksgatan

På måndag öppnas den nya entrén i K43, med ingång från Bruksgatan. En ny trappa, tak och fin belysning finns nu på plats.

Den fd Filmsalen

Filmsalen är sig inte lik, här skapas plats för ny ventilationsdragning. Mycket pågår samtidigt på flera platser i fastigheten!

Första lyftet

Den första fackverksbalken har precis lyfts in från parkeringsytan, över fastigheten och in på innergården för att monteras på plats.

Ombyggnation inomhus

Det händer väldigt mycket även inne i fastigheten, ombyggnation pågår för fullt för våra hyresgäster.

Smidespelare

Förberedelser inför montering av glastaket, smidespelare monteras på innergården med hjälp av kranen från utsidan.

Smidespelare och stålbalkar

Nu har de röda smidespelarna kommit på plats på innergården och leveransen av stålbalkarna skedde idag. De placerades tillfälligt på parkeringsytan och ska lyftas in på innergården för att glaset ska kunna monteras.

© 2020 Stenvalvet

Stenalvet logotyp
Följ oss på:
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle