k43 exterior.jpg
 

Projekt K43

Kvarteret Vägbrytaren i Eskilstuna genomgår just nu en förvandling. Fastigheten genomgår en modernisering av såväl kontorslokaler som restaurang och service. 

K43 kommer att kunna erbjuda olika typer av kontorslösningar. Genom Stenvalvets mångåriga erfarenhet av kontorsfastigheter har vi kompetensen att tillsammans med hyresgästen ta fram den bästa lösningen för företagets verksamhet.

I ett led att skapa Eskilstunas modernaste kontorsfastighet sätts ytterligare ett hissparti in i fastigheten. Ett helt nytt koncept har skapats i entréplanet med restaurang, konferens och café.

K43 - Eskilstunas naturligaste mötesplats

 
Kungsgatan 43 blir K43

Modernt och flexibelt i Eskilstuna centrum, med direkt närhet till Resecentrum, shopping
och lunchrestauranger.

Fastighets AB Stenvalvet

Förvaltningskontor Eskilstuna

Besöksadress; Kungsgatan 43

632 17 Eskilstuna

Tel: 076 – 327 96 88​

k43@stenvalvet.se

Malin Kalfas
Kontakta oss

Skicka ett meddelande om du vill veta mer om K43

Tack för ditt meddelande!

FAQ - Frågor och svar

Entré och öppettider

Kommer öppettiderna i fastigheten att ändras?


Öppettiderna som finns nu kommer att vara kvar tillsvidare. Om det blir några förändringar kommer vi att informera om det.
Kommer det att finnas wc-grupper som tidigare?


Det kommer att finnas wc i anslutning till restaurang och konferens.
Kommer huvudentrén att vara låst från kl 17:00 efter ombyggnaden?


Den kommer inte att stängas kl 16:30 som idag. Eventuella längre öppettider kommer då att vara under kontrollerade former beroende på aktör. Då ordnar man med skalskyddet längre in i fastigheten, genom låsta dörrar mot korridorer och trapphus samt kodade hissar.

Garage och parkering

Kommer det att finnas handikapparkering?


Handikapparkering kommer att finnas i anslutning till entré Bruksgatan.
Kommer garagedelen att påverkas i ombyggnationen?


Inte i nuläget.
Var kan jag parkera min cykel?


I samband med att vi gör om utemiljön kommer cykelparkeringarna under arkaden längs med Kungsgatan att försvinna. Vi gör en tillfällig cykelparkering längs med Tullgatan. När utemiljön är färdigställd kommer det att finnas möjlighet till cykelparkering i anslutning till Bruksgatans entré.
Det går även att nyttja cykelrummet som finns i fastigheten.

Café och restaurang

Finns det café och restaurang i huset?


Restaurang Matverket öppnar igen för att återgå till normal verksamhet fr.o.m den 1 september. Kafé 43 beräknas öppna igen 1 oktober. För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annelie Dyplin, Restaurangchef 070-4542926, konferens.matverket@eurest.se

Säkerhet

Är det lagligt med ID06 och dess loggningsutrustning med tanke på GDPR?


Från ID06 hemsida:

”ID06 hanterar en stor mängd personuppgifter och har redan uppdaterat sin personuppgiftspolicy enligt GDPR. Dessutom har ID06 medarbetare samt ackrediterade kort- och applikationsleverantörer fått en gemensam information om GDPR. – För att leva upp till det nya regelverket gör vi redan nu en konsekvensbedömning utifrån GDPR i samtliga utvecklingsprojekt. Som individ kan man känna sig trygg med att ID06-systemet uppfyller de krav som GDPR ställer, säger Björn Sjöstrand, verksamhetsområdeschef för ID06 Partnernode.”
Hur håller man koll på att entreprenörens personal är inloggade och att de verkligen är på plats?


Entreprenören ansvarar för sin personal.
Personalen kan befinna sig på fel plats i fastigheten, de kan gå vilse. Hur kan vi som hyresgäst göra bedömningen att entreprenören ska in i våra lokaler?


Vi ligger steget före och meddelar alltid innan att/om entreprenören behöver komma in i hyresgästernas lokaler. Dessutom måste besökare till vissa hyresgäster alltid anmäla sig i receptionen, precis som nu.
Kommer dörrarna att stå i öppet läge i källaren?


Nej, passerkort används som vanligt.

Övrigt

Vad händer med motionshallen? Kommer den att få en uppfräschning?


Inget är planerat för motionshallen än så länge.
Kan jag nyttja motionshallen?


Motionshallen är stängd tillsvidare.
Kommer ni att öppna något kontorshotell i K43?


I dagsläget finns det inga planer på att öppna något kontorshotell i K43. Om det blir några förändringar kommer vi att gå ut med den informationen på hemsidan.