K43, Eskilstunas modernaste kontorskvarter

Moderniseringen av kvarteret Vägbrytaren 1 med adress Kungsgatan 43, därav namnet K43 pågår för fullt. Fastigheten kommer att omvandlas till en social mötesplats för spontana möten, luncher eller bara för att umgås en stund. 

K43 ligger i det centrala expansiva området Kunskapsstråket med gångavstånd till shopping, restauranger och Resecentrum, i närheten växer bland annat den nya högskolan och Munktellstaden fram. 

Kungsgatan är en pusselbit för ett trevligare, tryggare och mer inbjudande gatustråk och upprustningen av den kommer att sträcka sig ända fram till Tullgatan.

Vi skapar Eskilstunas modernaste kontorskvarter.

K43 – en modernisering och kundanpassning av dryga 23 000 kvm

Vi utvecklar, anpassar och moderniserar såväl kontorslokaler som restaurang och service –

totalt drygt 23 000 kvm.

Sökämnen för nyheter.

Nyheter och meddelanden

Ny huvudentré

Idag påbörjades monteringen av glas- och dörrpartiet i den nya huvudentrén.

Glastak över innergården

Omvandlingen av K43 går in i nästa fas - byggnationen av glastaket över innergården. Omkring den 23 maj kommer därför rivningen av innergården att påbörjas. Avspärrningar av entréplanet visas enligt ritningen på anslagstavlan vid receptionen.

Restaurangen

I ett led att skapa Eskilstunas modernaste kontorsfastighet kommer vi att sätta in ytterligare ett hissparti i fastigheten. Schaktet för det nya hisspartiet kommer att gå igenom lokalen som idag inrymmer köket för den befintliga restaurangen. I och med att arbetet påbörjas kommer Restaurang Fortet att stängas den 8 juni. Vi arbetar med ett nytt koncept för entréplanet där ny restaurang och cafédel planeras, vi återkommer med mer information.

Informationsmöte nr 4

Idag har vi haft informationsmöte nr 4 för kontaktpersonerna hos respektive hyresgäst här i K43.

© 2020 Stenvalvet

Stenalvet logotyp
Följ oss på:
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle