top of page

Bygglovet godkänt

K43 – Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har fått bygglovet godkänt för entréerna samt glastaket över en av innergårdarna. Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med entrén mot Bruksgatan.

Tidigare nyheter
Sök kategori
Arkiv
bottom of page