Bygglovet godkänt

K43 – Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har fått bygglovet godkänt för entréerna samt glastaket över en av innergårdarna. Vi kommer inom kort att påbörja arbetet med entrén mot Bruksgatan.

Tidigare nyheter
Sök kategori
Arkiv