Ombyggnad för Fortifikationsverket


Ombyggnaden för att iordningställa nya lokaler till Fortifikationsverket har påbörjats. Just nu pågår rivning på plan 6. En bygghiss har monterats på gaveln av huset mot Nygatan, här kommer byggmaterial och sopor att köras så det inte behöver transporteras genom huset.

Tidigare nyheter
Arkiv
Sök med kategori