top of page

Nationalmuseum tar över konstverk

I entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 sitter ett textilkonstverk, Vidd och rymd av Sten Kauppi (1922 – 2002) som skänktes av Statens konstråd till fastigheten när huset byggdes. I samband med ombyggnaden av entréplanet har vi försökt att hitta en ny placering för vävnaden, men tyvärr kan vi inte uppfylla kraven på placering av det. Till vår stora glädje kommer Nationalmuseum ta över konstverket och nedmontering sker under december.

Arkiv
Tidigare nyheter
Sök kategori
bottom of page